Požární ochrana prostupů potrubí PROMAT

Pro oddělení kabelů se používají tyto produkty PROMAT: